Poprawa infrastruktury drogowej
Rok 2017 był zdecydowanie korzystny dla rozwoju sieci dróg na terenie gminy. W okresie tym przeprowadzono następujące inwestycje:
- budowa drogi w Żelechlinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Rawskiej (810 m) – 1.242 tys. zł, w tym dotacja z PROW 641 tys. zł;
- budowa drogi dojazdowej w Żelechlinku (równoległa do ul. Witosa – 250 m) – 218 tys. zł, w tym dotacja z PROW 132 tys. zł;
- budowa drogi w m. Julianów (0,54 km) – 210 tys. zł – 100% środki własne;
- przebudowa drogi w m. Feliksów – Lucjanów – Radwanka (2,46 km) – 911 tys. zł, w tym dotacja z FOGR 317 tys. zł.

 

Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
W 2017 roku przystąpiono do realizacji II etapu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Żelechlinek (sieć wodociągowa Sabinów – Gutkowice 3,20 km, sieć wodociągowa Świniokierz Dworski – Żelechlin 1,21 km, sieć wodociągowa Łochów – Lucjanów 0,58 km, sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Żelechlinek ul. Targowa, Rolnicza, Wyzwolenia, Gaj 2,05 km, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechlinku ul. Jana Susika 1,17 km, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Żelechlinek – Sokołówka 2,87 km, rozbudowa technologii uzdatniania wody w stacji wodociągowej w Żelechlinku, budowa hydroforni w m. Stanisławów). Zakończenie prac przewidziano na czerwiec 2018 r. Koszt inwestycji to 1,8 mln zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z PROW w wysokości 900 tys. zł.