Publiczna Szkoła Podstawowa w Żelechlinku

Adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żelechlinku
ul. Wincentego Witosa 1A
97-226 Żelechlinek

Kontakt:
tel. 44 712-27-17 - Sekretariat
tel. 44 712-27-14 - Dyrektor

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www http://szkolazelechlinek.pl/

Dyrektor - Piotr Mikinka

Zastępca Dyrektora - Aneta Dominiak

 

Strukturę tworzą Punkt Przedszkolny i Szkoła Podstawowa.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żelechlinku realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej i wychowawczej oraz opiekuńczej.
Obok przedmiotów obowiązujących w poszczególnych etapach edukacyjnych prowadzone są następujące ścieżki edukacyjne, m.in. edukacja prozdrowotna, edukacja ekologiczna, wychowanie do życia w społeczeństwie z wychowaniem do życia w rodzinie, edukacja regionalna obejmująca dziedzictwo kulturowe w regionie, edukacja europejska, wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żelechlinku stwarza warunki do rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:
  • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
  • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
  • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
  • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.),
  • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
  • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
  • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
  • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w połączonych budynkach dydaktycznych oraz Hali Sportowej i boiskach (w tym ORLIK 2012).

Galeria zdjęć z Punktu Przedszkolnego 

 Galeria zdjęć z Publicznej Szkoły Podstawowej

 

 Galeria zdjęć z Hali Sportowej

Galeria zdjęć z gabinetu rehabilitacyjnego