Mieszkańców Gminy Żelechlinek informujemy o pozyskaniu do budżetu gminy środków finansowych w kwocie 2 296 917,92 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej w m. Żelechlin – Modrzewek” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r..

Dodatkowo Gmina Żelechlinek otrzymała przyrzeczenie wsparcia finansowego niżej wymienionych inwestycji:

  • 100 000,00 zł z przeznaczeniem na cyfryzację biur / jednostek publicznych / jednostek podległych i nadzorowanych - zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach programu Cyfrowa Gmina - V oś. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU,
  • 391 659,17 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę boiska w miejscowości Radwanka” w ramach Polskiego Ładu,
  • 7 278 925,77 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II” w ramach Polskiego Ładu.

Wójt Gminy Żelechlinek Bogdan Kaczmarek składa serdeczne podziękowania Panu Rafałowi Ambrozikowi Senatorowi RP oraz Panu Tobiaszowi Bocheńskiemu Wojewodzie Łódzkiemu za okazaną pomoc w pozyskaniu ww. środków dla Gminy Żelechlinek.

Deklarujemy, że pozyskane dofinansowanie zostanie wykorzystane w sposób celowy i efektywny, służący poprawie warunków życia mieszkańców Gminy Żelechlinek, a tym samym Województwa Łódzkiego.