W październiku 2016r. ruszyła druga edycja Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina"
Elementy kampanii zostały podzielone na 3 odcinki:
. odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
. odcinek 2 o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
. odcinek 3 o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej.

Każdy ze wspomnianych powyżej odcinków został przygotowany w formie spotu radiowego, spotu telewizyjnego, reklamy prasowej oraz banneru internetowego.
Kampania ta skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami i wyzwaniami w służbie zdrowia. Niestety, poziom wiedzy o prawach pacjenta w Polsce jest nadal niewystarczający i wielu pacjentów nie ma świadomości, że przysługuje im szereg możliwości obrony swoich praw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji.

 

Prawo pacjenta do informacji oraz wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. 

 

 

 

 

 

 

Prawo pacjenta do intymności i godności oraz do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

 

 

 

 

 

 

 


Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej.