Imię i Nazwisko 
Stanowisko
tel. +48 XXX XXX XXX 
                 Referat xxxxxx
Urząd Gminy w Żelechlinku
Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1
97-226 Żelechlinek
 
herb Gminy Żelechlinek

Gmina Żelechlinek
Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1
97-226 Żelechlinek

NIP 7732223370   REGON 590647836

   
logo linku do strony wwwlogo linku do strony BIPlogo Facebook
     

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Żelechlinek. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://bip.zelechlinek.pl/ochrona-danych-osobowych.

    


ADOPTUJ PSA

Jeśli zastanawiasz się nad nowym domownikiem i nie jest Ci obojętny los porzuconych zwierząt, Gmina Żelechlinek ma propozycję: nie kupuj lecz adoptuj!

Poniżej prezentujemy bezdomne zwierzęta odebrane z terenu naszej gminy, które trafiły do schroniska dla zwierząt, z którym gmina posiada zawartą umowę. Zwierzęta znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną, są zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym, odrobaczone, wysterylizowane oraz zaczipowane.

Gmina Żelechlinek zapewni transport adoptowanego psa ze schroniska do nowego domu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek pod numerem telefonu: 44 844-40-17 lub 25.

Kliknij, sprawdź i zobacz zdjęcia Twojego nowego przyjaciela!

http://hotelzwierzat.com/psy.php?opis=&chip=&rodzaj=wszystkie&wiek=wszystkie&plec=wszystkie&lokalizacja=%C5%BBelechlinek

Deklaracja dostępności strony internetowej zelechlinek.pl

Urząd Gminy w Żelechlinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zelechlinek.pl

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Tabele
 • Skanowane dokumenty

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Kotynia.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 44 844 40 77

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Żelechlinek
 • Adres: Pl. 1000-lecia 1
  97-226 Żelechlinek
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 448444077

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Żelechlinku

Urząd Gminy w Żelechlinku zlokalizowany jest w miejscowości Żelechlinek w powiecie tomaszowskim w województwie łódzkim.

Zlokalizowany jest w jednym budynku pod adresem Plac Tysiącelecia Państwa Polskiego 1.

Do budynku prowadzą schody, jest także podjazd dla osób niepełnosprawnością.  W budynku zlokalizowany jest podnośnik który obsługują pracownicy i pomogą dotrzeć do każdego pracownika i wspomogą w obsłudze.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Każdemu z najczęściej używanych działów i każdej opcji strony bip.zelechlinek.pl związanej z dostępem do treści, zostały przypisane następujące skróty klawiszowe:

Klawisz G - Strona główna

Klawisz A - Powiększanie tekstu

Klawisz D - Zmniejszanie tekstu

Klawisz X - Wysoki kontrast strony

Klawisz Z - Przywrócenie domyślnych ustawień strony

Klawisz S - Wyszukiwarka na stronie

Klawisz P - Powrót na górę strony

Klawisz M - Przejdź do głównego menu

Dla każdej z przeglądarek dostęp do skrótów odbywa się za pomocą innych klawiszy.

Dla Internet Explorera:

ALT + klawisz dostępu (wybór należy potwierdzić klawiszem ENTER)

Dla FireFoxa:

Shift + ALT + klawisz dostępu

Dla Opery:

Shift + Esc + klawisz dostępu

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Gminy w Żelechlinku oświadcza, że deklaruje chęć osiągnięcia dostosowania stron www do wymagań prawnych.

Prosi również o zgłaszanie treści, które nie są dostosowane, aby można było ich jak najszybsze dostosować.

 

 

 

ciag feprreg rrp lodz ueefrr

Gmina Żelechlinek realizuje projekt
pn. "Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek" 
współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach poddziałania V.4.2. Przeciwdziałanie degradacji środowiska
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

 

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej w Gminie Żelechlinek.

W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

- zagospodarowanie centrum Żelechlinka  - etap II

Projekt zakłada utworzenie placu o utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej we wschodniej części terenu. W dalszej części terenu przewidziano część rekreacyjnowypoczynkową, wyposażoną w elementy małej architektury takie jak stoły piknikowe, podświetlone donice z zielenią ozdobną oraz altanę z miejscem na ognisko. Na całości obszaru planuje się nasadzenia dekoracyjnych drzew i krzewów. We wschodniej części terenu opracowania zachowany nieformalny charakter przestrzeni tworząc alejki piesze o swobodnym kształcie. Teren wyposażony będzie w latarnie oświetleniowe, złącze elektryczne oraz monitoring. Na terenie planuje się wykonanie przyrodniczych gier dydaktycznych.

- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku

Projekt zakłada roboty budowlane wokół zbiornika wodnego w Żelechlinku. Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje: ciąg pieszo – rowerowy - wzdłuż południowego i zachodniego brzegu zbiornika, pomost pomiędzy lądem i wyspą, plac rekreacyjny (piknikowy) wraz z altaną, tereny utwardzone przy drodze gminnej oraz oświetlenie całego terenu. Na terenie przewiduje się wykonanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej. 

 

 • DSC_0016
 • DSC_0018
 • DSC_0032
 • DSC_0034
 • DSC_0282
 • DSC_0283
 • DSC_0299
 • DSC_0302
 • DSC_0323
 • DSC_0331
 • DSC_0335
 • DSC_0364
 • DSC_0389
 • DSC_0594
 • DSC_0597
 • DSC_0602
 • DSC_0603
 • DSC_0604
 • DSC_0605
 • DSC_0607